Andrea Endres

En enda föreläsning för många år sedan förändrade hela mitt liv. Med holistiskhudvard.se och Sveriges Holistiska Hudvårdsvecka önskar jag att skänka vidare denna gåva. Genom att sammanföra Sveriges främsta terapeuter, föreläsare och utbildare inom holistisk hudvård & hälsa och skapar vi en plats som förmedlar ögonöppnande och livsförändrande kunskap. Du kan läsa mer om mig här.